Kitap ve Makaleler

ESERLER
Kitap
1- Hattat Mustafa Râkım Efendi. İstanbul, Kaynak Yayınları, 2003, 184 s.
2- Eyüplü Hattatlar. İstanbul, Eyüp Belediyesi, 2004, 224 s. (Neşre hazırlık)
3- Hat San’atı. İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları,2006, 192 s.
4- Zamanı Aşan Taşlar (Zeytinburnu’nun Tarihi Taşları- Prestij),İstanbul, ZeytinburnuBelediyesi Kültür Yayınları, 2006, 352 s.
5- Zamanı Aşan Taşlar (Zeytinburnu’nun Tarihi Taşları- Envanter), İstanbul, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2006, 520 s.
6- Vefatının 35. Yılında Hattat Necmeddin Okyay. İstanbul, İstanbul BüyükşehirBelediyesi, 2011, 144 s. (Yayına Hazırlama)
7- İstanbul’un 100 Hattatı. İstanbul, Kültür AŞ. Yayınları, 2012, 187 s.
8- Devlet-i Aliyye’den Günümüze Hat Sanatı. İstanbul, İnkılâb Yayınları, 2013, 272 s.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
1- “Filibeli Ahmed Ârif Efendi”, AD Art Dekor, sy. 88 (Temmuz 2000), s. 148- 154.
2- “Cihangir Camii Yazıları”, AD Art Dekor, sy. 89 (Ağustos 2000), s. 156- 164.
3- “ Firuzağa Camisi Kitabesi”, AD Art Dekor, sy. 90 (Eylül 2000), s. 130- 133.
4- “Bir Hilye-i Hakâni”, AD Art Dekor, sy. 97 (Nisan 2001), s. 94- 95.
5- “Hat Sanatının Öğretiminde Meşk Murakkaaları”, Tarih ve Düşünce, sy. 06 (Haziran2001), s. 64- 68.
6- “Mühür ve Mühür Sanatı”, AD Art Dekor, sy. 100 (Temmuz 2001), s. 134- 142.
7- “Hattat Mustafa Râkım Defteri”, Türk Edebiyatı, sy. 343 (Mayıs 2002), s. 48- 53.
8- “Hattat Halim Efendi’nin Bilinen Tek Hilyesi”, Tarih ve Düşünce, sy. 07 (Temmuz2002), s. 56- 64.
9- “Hattat Hâmid Aytaç (1893- 1982)’la alâkalı Birkaç Not”, Hattat Hâmid Aytaç Kitabı.       İstanbul, Kitabevi, 2002, s. 109- 114.
10- “Tılsım Mühürler”, P Art And Culture Magazine, sy. 29 (Bahar 2003), s. 22- 31
11- “Ottoman Talismanic Seals”, , P Sanat, Kültür, Antika Dergisi, sy. sy. 12 (Spring 2004), p. 18-27.
12- “Osmanlı Hat Sanatında Estetik Unsurlar”, Yağmur, Yıl 6 sy. 25, (Ekim-Kasım-Aralık2004), s. 44- 48.
13- “Hüsn-i Hat, Güzel Yazı Üzerine”, Standard, Yıl 44, sy. 519 (Mart 2005), s. 92- 95.
14- “Hattat Mustafa Halim Efendi ve Kartvizit Çalışmaları”, Tüliya, sy. 1 (Mayıs 2005). s.309- 335.
15- “Hattat Hafız Osman Efendi”, Antik Dekor, sy. 90 (Eylül- Ekim 2005), s. 108- 113.
16- “Tarihi Silmek”, Türk Edebiyatı, sy. 386 (Aralık 2005), s. 69- 71.
17- “Ayasofya Kitâbe ve Hatları”, Dergisi (Vakıf Medeniyeti Yılı Özel Sayısı), 2006, s. 62- 71.
18- “Mütevazi, Hoşsohbet, Nüktedan” Türk Edebiyatı, sy. 389 (Mart 2006), s. 42- 43.
19- “Gelenek ve Gelecek”, El Sanatları (İSMEK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat veMeslek Eğitimi Kursları Yayını sy. 2/ 2006, s. 78- 95.
20- “Yitik Mirasın Peşinde, Süleymaniye Camii Tâk-ı Kebîri”, Türk Edebiyatı, s. 429(Temmuz 2009), s. 65- 67
21- “Su Kültüründe Hat Sanatı”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 11,  sy. 42 (Ağustos2009- Eylül 2009), s. 201- 230.
22- “Osmanlı Mezar Taşı Kitâbelerinin Dili: “Taşa Kazınan Tarih”, Din ve Hayat, sy. 9, Yıl2010, s. 82- 83.
23- “[Türk ve İslâm Eserleri Müzesi] Kur’an-ı Kerim Nüshalarının Hat ve Hattatları”, 1400.Yılında Kur’an-ı Kerim, İstanbul, Antik AŞ. Kültür Yayınları, 2010, s. 57- 85.
24- “The Calligraphy And The Calligraphers of The Qur’an”, The 1400. Anniversary of The         Qur’an, İstanbul, Antik AŞ. Cultural Publications, 2010, p. 57- 85. 
25- “İstanbul, Açıkhava Hat Müzesi (İstanbul Kitâbelerinden Seçmeler)”, Akademik        Araştırmalar Dergisi (İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul Özel Sayısı)Yıl: 12, sy. 47- 48 (Kasım 2010- Nisan 2011), s. 367- 389.
26- “İslâm Medeniyetinde Hüsn-i Hattın Gelişimi ve Mushaf Yazımı (I)”, , Yedi Kıtasy. 57 (Mayıs 2013), s. 64- 69.
27- “İslâm Medeniyetinde Hüsn-i Hattın Gelişimi ve Mushaf Yazımı (I)”, , Yedi Kıtasy. 58 (Haziran 2013), s. 58- 63
Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
28- “Eyüpsultan Sınırları İçerisinde Hattat Mustafa Râkım’a Ait Mezartaşı Kitâbeleri”         III. Eyüpsultan Sempozyumu 28- 30 Mayıs 1999 (III. Eyüpsultan Sempozyumu /Tebligler, Eyüp Belediyesi, 2000, s. 242-249)
29- “Eyüp’te Medfun Bir Hattat Filibeli (Bakkal) Ahmed Ârif Efendi (1252/1836- 1327/1909), IV. Eyüpsultan Sempozyumu 5-7 Mayıs 2000 (IV. Eyüpsultan Sempozyumu/Tebligler, Eyüp Belediyesi, 2001, s. 324-335)
30- “Eyüpsultan’da Celî Sülüs Kuşak Yazılar”, V. Eyüpsultan Sempozyumu 11- 13 Mayıs 2001 (V. Eyüpsultan Sempozyumu/Tebligler, Eyüp Belediyesi, 2002, s. 106-111)
31- “Hattat İsmâil Zühdî Efendi”, VI. Eyüpsultan Sempozyumu 10- 12 Mayıs 2002 (VI. Eyüpsultan Sempozyumu/Tebligler, Eyüp Belediyesi, 2003, s. 336- 341)
32- “İstanbul’un Sur Kapı Kitâbeleri”, VII. Eyüpsultan Sempozyumu 09- 11 Mayıs 2003 (VII. Eyüpsultan Sempozyumu/Tebligler, Eyüp Belediyesi, 2003, s. 300- 303)
33- “Calligrapher Mustafa Rakım Efendi and Spectacular Writing Style with Celi Sulus Art- Scholl”, 2. National Congress on Iranian Studies (20- 24 December 2004) Tehran- Iran. 
34- “Celî Sülüs Bir Hat Levhasının Meydana Getiriliş Safhaları”, IX. Eyüpsultan Sempozyumu 13- 15 Mayıs 2005 (IX. Eyüpsultan Sempozyumu/Tebligler, Eyüp Belediyesi, 2005, s. 422-431)
Diğer Yayınlar:
35- “Hattat Mustafa Râkım’ın Celî Sülüs’ün Estetiğinde Ortaya Koyduğu Yenilikler”,M. Uğur Derman 65. Yaş Armağanı, İstanbul, Sabancı Üniversitesi, 2000, s. 125- 154.
36- “Celî Sülüs’ün Şâheserleri”, AD Art Dekor, sy. 87(Haziran 2000), s. 120- 125.
37- “Şâheserler Arasında…” Maçka Mezat Müzayede Katalogu,  10 Haziran 2002, s. 4.
38- “İstanbul Açık Hava Hat Müzesi”, Aksiyon,  sy. 440 (12 Mayıs 2003), s. 52-56.
39- “Hattat Filibeli Bakkal Ahmed Ârif Efendi (1252/1836- 1327/1909)”, Ümran, sy. 123 (Kasım 2004), s. 81- 83.
40- “Hüsn-i Hat, Güzel Yazı Üzerine”, Gezgin (Nülifer), sy. 18 (Ekim 2005), s. 22- 27.
41- “Hüsni- Hat Yazıların En Güzeli”, El Sanatları (İSMEK), sy. 1 (Mayıs 2005), 134- 137.
42- “Râkım, Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansilopedisi (DİA),  c. XXXIV, s. 428- 429.
43- “Bir Zafer Abidesi: Ulucami”, Aksiyon, sy. 580 (16 Ocak 2006), s. 74- 75.
44- “Osmanlı Mezar Taşı Kitâbelerinin Anlamı Taşa Kazınan Tarih”, Gezgin (Nülifer), sy. 29 (Ekim 2006), s. 56- 59. 
45- “Osmanlı Mezar Taşı Kitâbelerinin Anlamı”, Surların Öte Yanı Zeytinburnu, İstanbul, Zeytinburnu Belediyesi Yayınları, 2006, s. 490- 499.         
46- “Türk Hat San’atı “Usta”sını Kaybetti”, El Sanatları (İSMEK), sy. 2/ 2006, s. 156- 159.
47- “Taşlara Kazınan Sonsuzluk”, Zeytinburnu, sy. 2 (Ekim-Kasım-Aralık 2006), s. 21- 29.
48- “Zeytinburnu Mezarlıklarında Yeniçeri Mezar Taşı Kitâbeleri”, Zeytinburnu, sy. 3       (Ocak Şubat Mart 2007), s. 49- 53.
49- “Alemdağ Sâkini Bir Sanatkâr: Hattat Şeyh Hamdullah Hayatı ve Ekolü”, Tatlı Bir Huzur Beldesi Alemdağ. İstanbul, Alemdağ Belediyesi, 2007, s. 112- 114.
50- “Azapkapı Saliha Sultan Çeşme ve Sebili”, El Sanatları (İSMEK), sy. 3/ 2007, s. 48- 53.
51- “Hattat Hâmid Aytaç ve Gülzâr-ı Besmele”, El Sanatları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Yayını, sy. 6/ 2008, s. 36- 46.
52- “Bir Güzel İnsan Daha Sırlandı”, Zaman Gazetesi Cumartesi Eki, 09. Ağustos. 2008.
53- “Anadolu’da Bir Üsküp Yâdigârı: Ali Öztaylan”, Türk Edebiyatı, sy. 419 (Eylül 2008),  s. 27- 29.
54- “Şîrâzi Rüyalar Ülkesinde bir Hafta” Gezgin, sy. 29 (Temmuz 2009), s. 12- 19.
55- “Antalya’nın Sanatkâr Ruhlu Alpereni: Hüseyin Tulpar”, Zaman Gazetesi Cumartesi Eki, 07. Ağustos. 2009. 
56- “Osmanlı Çeşmelerinin Dili”, Gezgin, sy. 31 (Eylül 2009), s. 76- 83.
57- “Kıtalar Ötesinden Dost Nefesleri, Avustralya (Melbourne) Gezi Notları”, Gezgin, sy. 33 (Kasım 2009), s. 28- 31.
58- “Topkapı’da Yaşayan Mustafa Râkım Efendi”, Yedi Kıta Dergisi, s. 30 (Şubat 2011), s. 29- 35. 
59- “Osmanlı Hat Sanatında Estetik Unsurlar”, Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Hüsn-i Hat Sergisi Kataloğu, İstanbul, Nisan 2011, s. 3- 7.
60- “İstanbul Antik Sanat Tarafından Düzenlenen Hilye-i Şerîfe Yarışmasının Ardından”, Uluslar Arası Hilye-i Şerîf Yarışması, İstanbul, İstanbul Antik Sanat & Uluslararası Kültür Sanat Derneği, 2012, s. 16-  77. 
61- “Geleneksel İslam Sanatları”, Diyanet Dergisi, sy. 253 (Ocak 2012), s. 50- 53.
62- “Mihrap’ta Hüsn-i Hat”, Diyanet Dergisi (Mihrap Eki), sy. 262 (Ekim 2012), s. 22- 27.
63- “Esmâ-i Hüsnâ ve Hilye-i Şerîfe” Çağdaş Hat Sanatı, Bali Sanat Galerisi Sergi Kataloğu, 11- 12 Ekim 2012, İstanbul, 2012, s. 4- 7. 
64- “Batı Afrika’nın Huzur Adası Senegal”, Gezgin, sy. 74 (Nisan 2013), s. 54- 59.
65- “Samsun”, Gezgin, sy. 78 (Ağustos 2013), s. 66- 69.
Konferans:
1- “Hattat Mustafa Râkım’ın Üslûbu ve Tesirleri”, (IRCICA) İslâm Konferansı Teşkilâtı, İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, 17 Mart 2001 Cumartesi. Yıldız Sarayı Çit Kasrı-Beşiktaş/İstanbul
2- “Hat Sanatından Örnekler” Zeytinburnu Belediyesi 2001 Yılı Ramazan Etkinlikleri, 20 Kasım 2001 Salı. Belediye Konferans Salonu- Zeytinburnu/ İstanbul.
3- “Merkezefendi Külliyesi’nde Hüsn-i Hat” 5. Merkezefendi Geleneksel Tıp Günleri, 14 Mayıs 2004 Cuma. Merkezefendi-İstanbul
4- “Şeyh Hamdullah’tan Mustafa Râkım’a Celî Sülüs’ün Gelişim Seyri” Hattat Şeyh Hamdullah’ın 475. Vefat Yıldönümü Paneli. Üsküdar Belediyesi, Altunizâde Kültür Merkezi, 17. Nisan 2005. Saat 19.30.
5- “İstanbul’dan Güzel Yazılar” Şile Belediyesi 2005 Yılı Ramazan Etkinlikleri, 24 Ekim 2005 Salı. Şile-İstanbul
6- “Hat San’atında Hilye Geleneği” Akdeniz Genç İşadamları Derneği (AGİT), 2006 Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, 10 Mayıs 2006 Çarşamba.  Antalya
7- “Mezar Taşlarında Başlık ve Semboller” 7. Merkezefendi Geleneksel Tıp Günleri, 02 Haziran 2006 Cuma. Merkezefendi-İstanbul.
8- “Hat Sanatı Üzerine”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Konferans Serisi, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi, 20 Şubat 2007
9- “Hat Sanatı Üzerine”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Konferans Serisi, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi, 28 Mart 2007.
10- “Hat Sanatı Üzerine”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Konferans Serisi, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi, 18 Nisan 2007.
11- “Hat Sanatı Üzerine”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Konferans Serisi, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi, 16 Mayıs 2007.
12- “Hat Sanatında Ekoller”, Dubai Arap Hat Sanatı Merkezi, 07. Ocak. 2010 Perşembe. DIFC, Dubai, BAE.
13- “Bir Hat Müzesi: Bursa Ulucami”, Dubai Arap Hat Sanatı Merkezi, 07. Ocak. 2010 Perşembe. DIFC, Dubai, BAE.
14-“İstanbul’da Bulunan Celî Sülüs Kitabelerden Seçmeler”, Dubai Arap Hat Sanatı Merkezi, 08. Ocak. 2010 Cuma. DIFC, Dubai, BAE.
15-“Osmanlı Mezar Taşı Kitabeleri”, Dubai Arap Hat Sanatı Merkezi, 08. Ocak. 2010 Cuma. DIFC, Dubai, BAE
16-“Hattat Mustafa Râkım Efendi”, Dubai Arap Hat Sanatı Merkezi, 09. Ocak. 2010 Cumartesi. DIFC, Dubai, BAE.
17-“Celî Sülüs Yazının Gelişimi ve Mustafa Râkım Efendi” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 29 Ocak 2010, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu
18-“Hat Sanatında Tuğra: Ortaya Çıkışı ve Gelişimi” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 26 Şubat 2010, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu
19-“Hat Sanatının Zirve İsmi: Sâmi Efendi” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 26 Mart 2010, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu
20-“Hattat Mehmed Şevkî Efendi” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 30 Nisan 2010, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu
21-“Cumhuriyet Döneminde Hat Sanatı” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 28 Mayıs 2010, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu.
22- “Türk Hat Sanatı”, The University of New South Wales, 22 Eylül 2010, Sidney, Avustralya
23- “Hat Sanatında Mushaf Yazımı” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 26 Kasım 2010, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu
24- “Hat Sanatı Üzerine” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 28 Ocak 2011, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu
25- “Hat Sanatında Gelenek” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 25 Şubat 2011, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu
26- “Hat Sanatında Kullanılan Malzemeler” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 25 Mart 2011, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu
27- “Hat Sanatının Öğretiminde Meşk Murakkaaları” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 29 Nisan 2011, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu
28- “Hattat Hâmid Aytaç (1891- 1982)” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 27 Mayıs 2011, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu
29- “Türk Hat Sanatı”, Akdeniz Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 20 Ekim 2011, Rixos Downtown Oteli, Antalya.
30- “Mezar Taşlarını Çözmek”, Derici Otel Konferans Salonu, 13 Ekim 2012, Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği, Kuşadası Aydın.  
31- “İslam Yazısı, Hüsn-i Hat”, İstanbul Rehberler Odası Semineri, 9 Mart 2013 Cumartesi, Saat 09. 30 Armaggan Mağazası Konferans Salonu, Nuruosmaniye, İstanbul
32- “Osmanlı Mezar Taşları”, İstanbul Rehberler Odası Semineri, 9 Mart 2013 Cumartesi, Saat: 13.30 Armaggan Mağazası Konferans Salonu, Nuruosmaniye, İstanbul
33- “İstanbul Senin Şehrin”, Türkçe Öğrenen Uluslar Arası Öğrenciler Buluşması, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi, Güzel Sanatlar Bölümü Konferans Salonu, 29 Nisan 2013. Vezneciler, Beyazıt.
34- “Türk ve İslâm Eserleri Müzesi Kur’ân Koleksiyonundan Nâdir Bir Mushaf- Hattat Şeyh Hamdullah Efendi’nin 350 Yıl Sonra Tamamlanan Kur’ân-ı Kerîm’i”, Osmanlı’dan Günümüze Kur’an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu. 01- 12 Kasım 2013, Saraydüzü Kışla Binası, Amasya.
35- “Türk ve İslâm Eserleri Müzesi Kur’ân Koleksiyonundan Nâdir Bir Mushaf- Hattat Şeyh Hamdullah Efendi’nin 350 Yıl Sonra Tamamlanan Kur’ân-ı Kerîm’i”, VI. Kuveyt İslâm Sanatları Buluşması. 31 Aralık 2013, Salı. Kuveyt Cami-i Kebîr Konferans Salonu, Kuveyt.